Phần mềm hữu ích với Internet
By Thearl
#479487 tình hình là thế lày

em tạo tài khoản tre MF năm 2008, up lên cả đống tài liệu nhưng hôm qua khi vào tài khoản của mình tính down vài thứ thì phát hiện toàn bộ dử liệu mất sạch trơn

po tay

có pac nào biết nguyên nhân cho em biêt

em báo lại để cho chúng ra đi thanh thản cái

tks!
By thaohoai15
#479498 dữ liệu sau 90 ngày kể từ lượt download cuối cùng sẽ bị xóa ! đó là quy định tất yếu .
By xuan_phong
#479524 2 tháng không login nó xóa hết file, tui cũng bị nè. Hôm trước vào kiểm tra mail thì thấy nó gửi mail nhắc login. Nó cho thời (gian) hạn đâu khoảng có 24 giờ từ khi nhận được mail à. Tui thì cũng không thường xuyên check mail nên mới trễ có 1,2 ngày gì à mà lúc đăng nhập vào thì thấy tài khoản trống trơn.
By hong_nhung
#479564 hoaibaoqt tình hình là thế lày

em tạo tài khoản tre MF năm 2008, up lên cả đống tài liệu nhưng hôm qua khi vào tài khoản của mình tính down vài thứ thì phát hiện toàn bộ dử liệu mất sạch trơn

po tay

có pac nào biết nguyên nhân cho em biêt

em báo lại để cho chúng ra đi thanh thản cái

tks!


Nếu không vào tài khoản thường xuyên hay dữ liệu đó được tải về thì khoảng 2-3 tháng là nó xóa...

Chẳng hạn như 2 tháng bạn mở tài khoản lên 1 lần thì sẽ không bao giờ bị xoá trừ trường hợp vi phạm bản quyền....
By haydoianh_noinammo_lanhleo
#479577

Nếu không vào tài khoản thường xuyên hay dữ liệu đó được tải về thì khoảng 2-3 tháng là nó xóa...

Chẳng hạn như 2 tháng bạn mở tài khoản lên 1 lần thì sẽ không bao giờ bị xoá trừ trường hợp vi phạm bản quyền....

Bác này nói đúng đấy.Thanks vì chia sẽ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement