Phần mềm hữu ích với Internet
By Sterling
By tinhyeukoloi_66
By toilamotconroi_109
#479601

Cần gì phải làm nt nhỉ. Chỉ cần copy cái link của folder. Như vd ở trên link folder là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Thì ấn copy nó sẽ tự bay vô lun Mediafire Getter cần gì phải copy ra note .
By huu.letrong
#479615 badboy01414

Cần gì phải làm nt nhỉ. Chỉ cần copy cái link của folder. Như vd ở trên link folder là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Thì ấn copy nó sẽ tự bay vô lun Mediafire Getter cần gì phải copy ra note . Những phiên bản trước kia không Cop được link folder trực tiếp thế đâu bạn à.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement