Phần mềm hữu ích với Internet
By longhaihqdl
#478270 mình vừa vào trang này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nhưng không hề thấy cái nút Get Timeline đâu cả. vào cả timeline của bọn bạn cũng chẳng thấy cái nút learmore nằm ở chỗ nào. thấy bảo là đầu năm 2012 facebook sẽ tự động đổi tất cả thành timeline mà minh đợi mỏi cả cổ mà chẳng thấy gì cả. làm sao giờ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By kura_ngo
#478293 Thử nghiệm:

Nhấn vào 1 người bạn của bạn vừa kích hoạt dao diện time line.

Nhìn dưới tên bạn ( thank màu xanh trên cùng trong FB) có chữ "Get timeline" màu xanh lá cây, nhấn vào chữ đó, thế là bạn vừa chuyển qua timline rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement