Phần mềm hữu ích với Internet
By Jader
By Eshkol
By cuongquyt
#476221 mình cũng từng gặp trường hợp này! không nghe được nhưng tự động bật IDM down về! nếu có ai gặp trường hợp như mình thì chỉ chuyện xóa "MP3" trong option->type là okay! còn các trường hợp thiếu addon hay plugin thì mình chưa gặp! có ai gặp ròi thì sẻ chia với a e nha! thank!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement