Phần mềm hữu ích với Internet
By divao_nghiadia_goihon_emyeu
#475975 kucnhim mình đăng nhạp sao không được nhỉ không hiểu bạn vừa có tài khoản box.net chưa, xem lại vừa nhập đúng địa chỉ là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chưa

---------- Bài thêm lúc 15:17 ---------- Bài trước là lúc 15:17 ----------

duybinh201185 ôi trời 500 Gb ghi khi nao cho het hì. chỉ 50gb thôi bạn ^^
By giacubeo
By kim.longkhanh
#475994 Xp thì dùng phần mềm này good lắm
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


hỗ trợ rất nhiều dịch vụ

sers can access their cloud files in Windows Explorer. Supported storage includes Amazon S3, AT&T Synaptic, Box.net, EMC Atmos onLine, FTP, Google Docs and Picasa, Google Storage for Developer, Mezeo, Nirvanix, OpenStack, Peer1 CloudOne, Rackspace Cloud Files, WebDav, Windows Azure Storage, and more
By pig_luvly
#476025 sao lại chậm nhỉ.Máy mình dùng gói Mega Basic của VNPT , dc 2.5Mbps/0.5.Up = web chắc là khoảng 60 KB/s, dùng cái này..
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement