Phần mềm hữu ích với Internet
By Travion
By shackly_sinson
By giaiky2007
#472577 Mình vừa dùng cả 2 loại rùi thấy e173eu1 không bị dis mạng giữa chừng không tự động vào trang 4share dễ dàng unlock để dùng đa mạng.
By congchualylyflower
#472622 đang so sánh con e173eu-1 với con MF190S chứ có phải con MF190 đâu mà các bạn nói như thật thế. con MF190s mình dùng lâu nay thì không unlock được

---------- Bài thêm lúc 10:36 ---------- Bài trước là lúc 10:34 ----------

chuẩn đấy !
bm 2010 Mình vừa dùng cả 2 loại rùi thấy e173eu1 không bị dis mạng giữa chừng không tự động vào trang 4share dễ dàng unlock để dùng đa mạng.
By ireallyneedyou29
#472623 Theo mình thì bạn nên chọn E173Eu-1, con MF190S tuy mở băng thông dê hơn nhưng xài driver cũ nếu bị hư thì rất khó sửa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement