Phần mềm hữu ích với Internet
By phonghieu9
#472128 các bạn cho mình hỏi tại sao mình và nhà hàng xóm cùng xài gói mega basic ( 2 nhà lắp riêng biệt ) mà sao mình thấy nhà hàng xóm down MF luôn ở mức >300 kpbs thử speedtest thì là > 3mpbs còn nhà mình thì lại đown MF max cũng chỉ được 250k thử speedtest thì là < 1,7 mpbs , mình vừa mới thay cái Modem Comnet.9 thành cái Tp-Link mà vẫn thế tốn 300k , hix các bạn biết tại sao không nhà mình với nhà nó cùng lắp 1 hôm mà.

---------- Bài thêm lúc 16:44 ---------- Bài trước là lúc 16:41 ----------

Ai giải đáp giúp mình với helpppppppppppppppp me

---------- Bài thêm lúc 16:46 ---------- Bài trước là lúc 16:44 ----------

Hu Hu giúp mình đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

---------- Bài thêm lúc 17:14 ---------- Bài trước là lúc 16:46 ----------

Sao không ai trả lời vậy?
By air_walk_boy_13
#472149 Hơn nhau có một tí mà. . Có j mà kêu ca. Bạn vào xem có thể giúp bạn được không
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement