Phần mềm hữu ích với Internet
By cobedethuong_haygiandai3292
#472045 có rất nhiều bạn muốn dowloand tài liệu trên wattpad mà không biết cách hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cách dowloand rất hay và dễ dàng.

1. các bạn dùng trình duyệt Firefox

2. đi đến chỗ tài liệu cần dowloand

3. ấn chuột phải lên tài liệu cần dowloand chọn phần (chọn toàn bộ) với Firefox là tiếng việt $-nếu Firefox là tiếng anh thì chọn dòng thứ 9 ( Select all ).

4 khi tài liệu vừa được bôi đen khi làm từ bước ba thì tiếp tục nhấn chột phải chọn (copy) hay (chép)

5. tiếp theo bạn mở word lên và dán vào đó.

6. lọc nội dung tài liệu của mình

7. xong

có gì sai xin đừng chém nhé..hihi
By master_trunghieu
#472067 Mình không chém đâu, mình lũy ý thôi

Wattpat thì dễ ấy mà, cậu tắt JavaScrip của trình duyệt đi thì sẽ copy dễ dàng ngay

còn tắt thế nào thì Google thần chưởng cho nó lành
By angel_lovely_08
#472089 kungfuptit có rất nhiều bạn muốn dowloand tài liệu trên wattpad mà không biết cách hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cách dowloand rất hay và dễ dàng.

1. các bạn dùng trình duyệt Firefox

2. đi đến chỗ tài liệu cần dowloand

3. ấn chuột phải lên tài liệu cần dowloand chọn phần (chọn toàn bộ) với Firefox là tiếng việt $-nếu Firefox là tiếng anh thì chọn dòng thứ 9 ( Select all ).

4 khi tài liệu vừa được bôi đen khi làm từ bước ba thì tiếp tục nhấn chột phải chọn (copy) hay (chép)

5. tiếp theo bạn mở word lên và dán vào đó.

6. lọc nội dung tài liệu của mình

7. xong

có gì sai xin đừng chém nhé..hihi Hầu hết các tài liệu trên wattpad khi bỏ JavaScript đi đều có thể download được mà ........Còn tắt JavaScript đi thì đơn giản........


kungfuptit tắt JavaScrip nhiều lúc không được bạn ơi Bạn thử đưa ra link tài liệu nào mà không download được vậy?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement