Phần mềm hữu ích với Internet
By midu_hamhamkute
#470730 không biết diễn đàn có hay chưa, nhưng mình tìm mãi mời thấy được file host này. quả thực nó thật tuyệt, giúp mình tải ảnh lên fb nhanh lắm. mấy hôm k biết làm thế nào, cứ lỗi #2048, rồi lại không tải được...

link:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Mathieu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement