Phần mềm hữu ích với Internet
By GaDu_H5N1
#470728 Tình hình là tớ mới cài skype nhưng k hiểu sao nó k cho đăng nhập. Ảnh của nó đây



Ai biết cách khắc phục thì giúp tớ với
By be_bie
#470790 Mình cũng bị tình trạng tương tự, không biết có pro nào khắc phục được không?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement