Phần mềm hữu ích với Internet
By mai1tinhyeu_t2_4ever
#470720 Tình hình là vừa có thể unlock vĩnh viễn con Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để chạy được các mạng


Trước em này chỉ unlock tạm thời, sau 1 thời (gian) gian dài chờ đợi tương tự em Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì nay em Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cũng vừa unlock vĩnh viễn dùng được các mạng rồi


Code: Found modem : E173Eu-1
Model : Huawei E173Eu-1 (Viettel)
IMEI : 354810049645850
Serial NR. : 6EA4CA1152109259
Firmware : 11.126.15.22.439
Compile date / time : Sep 29 2010 17:48:40
Dashboard phiên bản : UTPS21.005.15.04.439_MAC21.005.15.06.439_LNX21.005.15.04.439
Chipset : Qualcomm MSM6290
Voice feature : enabled
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)

Bác nào KẾT Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! viettel e173eu-1 thì liên hệ mình nhé --> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By hoang_khiem93
By kenny.nuwuen
#470814 banbuon_giatot Tình hình là vừa có thể unlock vĩnh viễn con Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để chạy được các mạng


Trước em này chỉ unlock tạm thời, sau 1 thời (gian) gian dài chờ đợi tương tự em Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì nay em Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cũng vừa unlock vĩnh viễn dùng được các mạng rồi


Code: Found modem : E173Eu-1
Model : Huawei E173Eu-1 (Viettel)
IMEI : 354810049645850
Serial NR. : 6EA4CA1152109259
Firmware : 11.126.15.22.439
Compile date / time : Sep 29 2010 17:48:40
Dashboard phiên bản : UTPS21.005.15.04.439_MAC21.005.15.06.439_LNX21.005.15.04.439
Chipset : Qualcomm MSM6290
Voice feature : enabled
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)

Bác nào KẾT Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! viettel e173eu-1 thì liên hệ mình nhé --> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Giá Unlock là bao nhiêu thế bác Phương?
Kết nối đề xuất: