Phần mềm hữu ích với Internet
By meocon_tinhnghich911
By buiquangvinh_88
By babybietyeu_chicobonghinhanh
#468998 Cái này không gọi là max speed được, vì mình thấy Fshare cho download miễn phí max la 600Kbps/s. Còn download VIP thì max băng thông. Mình download Free thì được ~600Kbps/s còn VIP thì 4 - 6Mb/s.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement