Phần mềm hữu ích với Internet
By chicken_little_3007
By fightforthefutureteam
By kElly_nh0kpump
#468865 havietnam.atm Cái này IDM bắt được có 1 link thui với lại o resum được Hehe sao lại không resume được. Nó không cho resume ta bắt nó phải resume chứ bác

Đk để resume temp(file lưu tạm trong C:\Users\Pc-name\AppData\Roaming\IDM\DwnlData\Pc-name) của file bác đang down không được xóa

Bác vào cái link bác đang tải rồi tải lại ( nhờ đừng xóa cái cũ cái mà không resume được ấy)>>sẽ có 1 file mới được tải thêm đuôi _2 ở sau ấy

Nháy phải chọn properties copy link mục adress ấy

Vào file cũ cũng chọn properties ghi đè cái link vừa cop lên rồi >>ok

Resume được chắc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement