Phần mềm hữu ích với Internet
By hongchi0502
By Henson
#467871 Muốn hack bất kì cái gì thì phải biết rõ về nó.

Và muốn hack thì cần khả năng tư duy và có nền tảng lập trình...


Chứ cứ ngồi chờ người ta bày hack thì k bao giờ mà giỏi dc...
By qht_148
#467910 yahoo mình biết cách sniffer được. nhưng điều kiện là: nó phải là bạn mình . 2 cái kia chưa test.


nhưng theo mình cách đơn giản nhất là... đợi nó gõ password rồi đứng đấy nhòm nhòm mật (an ninh) khẩu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement