Phần mềm hữu ích với Internet
By Cisco
By Mead
#467616 Thông báo file setup đang trên đường từ link về my computer bị cảnh sát NIS 2012 chém gãy cổ không rõ lý do
By Conan
#467730 Agamx Đã có kết quả cho các chú chém gió đại pháp: Nguy hiểm nhĩ
By boytyhoanhao132
#467776 tình hình là sử dụng phần mềm là không được gì cả,


code .net chôm đượctry

{

File.Move(@"C:\Program Files\D-com 3G\NetInfoUIExPlugin.dll", @"C:\Program Files\D-com 3G\NetInf0UIExPlugin.dll");

File.Move(@"C:\Program Files\D-com 3G\NetSettingPlugin.dll", @"C:\Program Files\D-com 3G\NetInfoUIExPlugin.dll");

MessageBox.Show("Thành Công");

}

catch

{

MessageBox.Show("Không Thành Công");

}
cái button Normal :try

{

Process.Start(@"C:\Program Files\D-com 3G\D-com 3G.exe");

}

catch

{

MessageBox.Show("Không Mở được chương trình DCOM");

}if (Tatmay.IsConnectedToInternet())

{

MessageBox.Show("Đang Kết Nối!");

}

else

{

MessageBox.Show("Không Kết Nối!");

}


nhiều cái chưa hoàn thiện, hình show ở page 1 mà trong soft không thấy gì cả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement