Phần mềm hữu ích với Internet
By Reynald
By papyuyen
#466796 vanduongnvnv

MEDIAFRIE bạn ạ...Nhìn lại toppic đầu tiên đi....! nghe tức cười , mediafire cho down file lên tới 2G ak sư phụ

MF thì nói làm j ,mún refesh hay làm j thì thoải mái .mà nếu MF bạn down 1 file có 200mb thì làm j sợ, down lại vẫn dc, thêm 10 phút là xong

fshare mới sợ thuj .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement