Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_dangyeu2707
#466310 hi tất cả người, tất cả người cho mình hỏi làm thế nào để invi account và những hoạt động của mình trên fb. Cụ thể hơn là:


- Mình thấy friendlist của bạn mình có 10 người, nhưng khi mình kick vào cái list đó thì đếm chỉ được 9 người, như vậy là có 1 người vừa ẩn account của họ đi.

- Bạn mình viết status, có 10 comment và 10 người like, nhưng khi mình show hết các comment thì chỉ đếm được có 8 comment, và chỉ đếm được có 9 người like thôi. Như vậy là ai đó vừa invi comment của họ và cả account của họ nữa.


Mình thắc mắc không biết làm thế nào để làm được như vậy, hay là bạn mình hạn chế những người xem được comment của ai đó nên mình không biết được ai vừa like và comment. Mình thấy tò mò và đang tìm hiểu xem làm thế nào để làm được như vậy, các bạn chỉ mình với, mình vừa search nhưng chưa tìm ra. Thank tất cả người rất nhiều!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement