Phần mềm hữu ích với Internet
By pe_bau
#466305 Tình hình là The Pirate Bay vừa bị loại bỏ torrent file. Mình đang down mấy bộ film có dung lượng khá lớn chưa biết bao giờ xong. Mình muốn hỏi có cách nào resume file đang down phụ thuộc vào link magnet của TPB hay không vì sợ 1 ngày bị virus thì khổ. Ai biết chỉ mình với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By lo_lem_he_pho_2810
#466350 Cứ click magnet link rồi chọn đường dẫn tới thư mục mình đang tải dở là xong!
Kết nối đề xuất: