Phần mềm hữu ích với Internet
By amoll07
#465081 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Cách này vào Facebook chuẩn, các bạn có thể up ảnh thoải mái nhé.

Mình vừa thử với mạng FPT và Viettel. Ai dùng VNPT thì cmt nhá


Vào ổ C => windows => system32 => drivers => etc

Thấy file tên là "hosts" mở bằng notpad, copy đoạn code dưới đây, paste vào dưới phần local host save lại là được.

Trong trường hợp không save lại được, lôi file host ra desktop. Copy đoạn code dưới paste vào, lưu lại rồi lôi lại vào ổ C => windows => system32 => drivers => etc là được.

(nhớ là phải gõ là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nhé)

Chúc các bạn vui vẻ tận hưởng cùng Facebook.

Đoạn code:

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com
By hpetina
#465109 có chắc k bác... sao em up ảnh vẫn k dx

---------- Bài thêm lúc 15:15 ---------- Bài trước là lúc 15:14 ----------

em dùng vnpt.. bác hướng dãn cụ thể em với....
By starious_1516
#465171 Mấy bạn vào link này tải file hosts về chép đè vào: C:\Windows\System32\drivers\etc......

File hosts truy cập và upload ảnh lên FB cực nhanh.

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By ngothanhtai89
#465255 Code: 31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com HƯỚNG DẪN UP ẢNH VÙ VÙ


---------- Bài thêm lúc 17:32 ---------- Bài trước là lúc 17:32 ----------

Code: 31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com HƯỚNG DẪN UP ẢNH VÙ VÙ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement