Phần mềm hữu ích với Internet
By hat139
#464983 Tình hình là lâu nay vào facebook bằng cách thay đổi dns của google. Nhưng k hiểu sao hôm nay lại k vào được. Đã thử cái file host của bạn longnet1 mà vẫn k vào được..ai pro chỉ giúp với..chứ bây h mà vào face = mấy soft kia thì chậm lắm Thank trc'
By thienthanthuytinh_22491
#465040 sủa file host mà vào bạn ak.


60.254.175.73 facebook.com

60.254.175.73 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.73 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.73 logins.facebook.com


153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 vupload.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com


60.254.175.73 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.73 graph.facebook.com

60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com

60.254.175.73 developers.facebook.com

60.254.175.73 error.facebook.com

past dải này vào file host là được
By congchuassaacc
#465096 sao k ai giúp em thế ?

---------- Bài thêm lúc 13:59 ---------- Bài trước là lúc 13:57 ----------

sangcute121 sủa file host mà vào bạn ak.


past dải này vào file host là được vừa thử mà vẫn k vào được ạ
By Zhou
#465116 sửa file host theo thông số này nhé bạn


31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement