Phần mềm hữu ích với Internet
By nho_yeu_heo_koan
#463694 Hiện em đang dùng file hots của các anh em trên VnZ share (mạng em đang dùng là FPT)31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

Hosts này rất ok, up ảnh, chơi game, apps thoải mái nhưng bị mỗi phần Chat và Update status bị mờ đi. Em sang máy khác dùng thì không bị lỗi này. Chả biết máy em bị làm sao nữa. các bạn giúp em với. Em cám ơn.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By Sean
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement