Phần mềm hữu ích với Internet
By vitienyeuem
By hoa_ban_tay_bac2206
#463967 Ô yê, cái này down được cả dạng file doc, k như cutepdf chỉ lưu với dạng pdf. Đang cần file doc của bài báo cáo trên đây để copy cho nhanh, chứ vừa nhìn vừa đánh lâu như với file pdf thì lâu lắm. Thank bác chủ thớt nhiều
By Clintwood
#463968 l3qu4ngphuc Ô yê, cái này down được cả dạng file doc, k như cutepdf chỉ lưu với dạng pdf. Đang cần file doc của bài báo cáo trên đây để copy cho nhanh, chứ vừa nhìn vừa đánh lâu như với file pdf thì lâu lắm. Thank bác chủ thớt nhiều tải file .doc kiểu gì thế, mình chỉ thấy có pdf thui mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement