Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0_sh0ck01
#463691 Website hỗ trợ download tài liệu từ tailieu.vn nhanh chóng dễ dàng, không giới hạn không cần tài khoản vip
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Để tránh một số điều luật giới hạn nên mình không đưa link lên đây, xem video là biết.

Link video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý phần info video.


Chiều nay trang grab bất ngờ hết điểm bên mình vừa bổ sung.


Nếu quá trình sử dụng gặp lỗi gì đó vui lòng thông báo về


Email: [email protected]

Y!M: svcdsphue

Skype: cdsphue.net


Chúc tất cả người vui vẻ!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huonguyen_mk
#463764 Sao ế ẩm vậy nhỉ?
Blog Tâm sự:
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
By nuocmattoiroivi1nguoicongai
#463766 Antalia Những hàng chữ & hình ảnh trong video nhỏ và chạy lẹ nên nhìn 0 biết gì hết. Bạn vui lòng chỉ dẫn bằng cách khác. Link video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý phần info video.
By L0v3_M0n3y
#463835 vanfsn Có code thì share đi! Cái này muốn download thì phải đăng nhập cdsphue trước! Code thì mình phát triển từ cái này.
PHP Code: <?php
/* 
http:[email protected][email protected]ilieuvn&p=824823#post824823
*/
//tailieu.vn username
$user_name="";
$user_id="";
$password="";
if(!isset($_POST['captcha_input_DL'])||!isset($_POST['captcha_id_DL']) ){
$data = 'txtLoginUsername='.$user_name.'&txtLoginPassword='.$password;

//LOGIN
_cURL("http://tailieu.vn/tai-khoan/dangnhap.html", FALSE, TRUE, "JAR", "", "", "POST", $data);

$durl = _extra_token(_cURL("http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-tap-vat-lieu-xay-dung-part-10.1056093.html", FALSE, FALSE),'/(http\:\/\/tailieu\.vn\/download\/)(.*)(.html)/');

//print_r(_cURL($durl[0],FALSE, FALSE));
//http://tailieu.vn/download/document/NzQ2MTM3MjA1NjQ5.MjA1NjQ5.html

$data ="xjxfun=changeCaptcha&xjxr=1327118305101&xjxargs[]=spmImgCaptchaDL&xjxargs[]=captcha_id_DL";
//echo(_cURL($durl[0], TRUE, TRUE, "FILE", "", "", "POST", $data));

$captcha= _extra_token((_cURL($durl[0], FALSE, FALSE, "FILE", "", "", "POST", $data)),'/(\<img src\=')(.*)(' \/\>\]\])(.*)(captcha_id_DL"\)\.value\=")(.*)("\;\]\]\>\<\/cmd\>)/');
$drul=$durl[0];
//echo $captcha;
//print_r($captcha);
//echo $captcha[2];
//echo $captcha[6];
?>
<?php //print_r( get_headers($drul));?>
<form method="POST">
<img src="<?php echo $captcha[2];?>">
<input type="text" name="captcha_input_DL">
<input type="hidden" name="captcha_id_DL" value="<?php echo $captcha[6];?>">
<input type="hidden" name="dl_url" value="<?php echo $drul ?>">
<input type="submit" value="submit">
</form>

<?php
} else if(isset($_POST['captcha_input_DL'])&&isset($_POST['captcha_id_DL']) ){
$data= "xjxfun=getDownload&xjxr=1327118305101&xjxargs[]=captcha_id_DL<%2Fk>".$_POST['captcha_id_DL']."<%2Fv><%2Fe>DocID<%2Fk>1056093<%2Fv><%2Fe>MemberID<%2Fk>".$user_id."<%2Fv><%2Fe>captcha_input_DL<%2Fk>".$_POST['captcha_input_DL']."<%2Fv><%2Fe><%2Fxjxobj>";

echo(_cURL($_POST['dl_url'], FALSE, FALSE, "FILE", "", "", "POST", $data));

//echo(_cURL($_POST['dl_url'], FALSE, FALSE, "FILE", "", array('Cookie:    __utma=17582246.1533178250.1327112228.1327114430.1327118286.3; __utmz=17582246.1327118286.3.3.utmcsr=localhost.cdsphue.net|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/leech-tailieu/; s_nr=1327118646693-Repeat; tailieuvn=43ostcpdcmdjfus5209nmss3p6; s_cc=true; s_sq=hotcourseshcvietnamprod%3D%26pid%3Dhttp%3A//tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-tap-vat-lieu-xay-dung-part-10.1056093.html%26oid%3D'.$drul.'%26ot%3DA; __utmb=17582246.5.10.1327118286; __utmc=17582246','Host: tailieu.vn','Referer: '.$drul,'User-Agent:    Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3'), "POST", $data));

//echo $_POST['captcha_input_DL']."
";
//echo $_POST['captcha_id_DL']."
";
}

function _cURL($URL_, $NOBODY_=FALSE, $HEADER_=TRUE, $COOKIE_="FILE", $USERAGENT_="Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3",$HTTPHEADER_=NULL, $METHOD_="GET", $DATA_="", $SESSION_=false){
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL_);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, $HEADER_);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, $NOBODY_); 
    curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIE,1);
    
    if($COOKIE_=="JAR"){
        curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, dirname(__FILE__).'/tmp/cookie');
    }else curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, dirname(__FILE__).'/tmp/cookie');
    
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $USERAGENT_);
    
    if($HTTPHEADER_!=NULL){
        curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $HTTPHEADER_);
    }
    
    if($METHOD_=="POST"){
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $DATA_);
    }
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, $SESSION_); 
    
    return curl_exec($ch);
    //curl_close($ch);
}

function _extra_token($STRING_, $REGEX_){
    preg_match($REGEX_,
    $STRING_, $matches);
    return $matches;
}


Tụi mình cũng vừa mở cửa cho khách cũng download được rồi.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online