Phần mềm hữu ích với Internet
By abc_teen
#463788 j4cks0n_1st Cái này hay phết, thanks bác

Nhưng có giới hạn số lượng ảnh không bác? xem trong code là 47, muốn thì có thể thêm vào nhưng chắc load chậm vô cùng
By girl_nona2002
By thuyduong55555
#463877 Như.1.Giấc.Mơ * Please enter only full domain or subdomain and not both


Thay đổi đủ kiểu mà vẫn vậy là sao. nãn

Làm được ùi. Nhưng đến đoạn host để up ảnh thì pó tay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement