Phần mềm hữu ích với Internet
By kim_loanvn90
#461654

Here's a video explaining how to use this website. If you need any help, leave a comment at that video!


YouTube video URL:


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : attributes construct error in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : Couldn't find end of Start Tag html line 2 in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55vầy là sao ? đâu phải 100% video có phụ đề nó đều tải dc
By boytrunghoa_hp1990
#461655 akaginz vầy là sao ? đâu phải 100% video có phụ đề nó đều tải dc vấn đề của bác là gì? bác up cái link bác cần down sub lên đây xem nào, để anh em giải quyết
By Freca
By pig_mama1995
#461716 YouTube video URL:


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : attributes construct error in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : Couldn't find end of Start Tag html line 2 in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 2: parser error : Extra content at the end of the document in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <html lang=en> in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/mike2/mike.thedt.net/ytsubs/ytsubs.php on line 55
Lỗi Như vậy là thế nao?
By TOCDUOIGA_9X
#461718 kizbrother Thank bạn rất nhiều, một số bài viết mới nhất trong ngày hôm nay được cập nhập trên các báo và diễn đàn lớn:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chúc các bạn Online vui vẻ Bác này spam ah`

van.hung cái này là cái gì thế Đã đọc và làm chưa mà hỏi vậy hả bạn? Hay bạn đọc mà không hiểu thì để mình giải KẾT lại cho

Đây là cách download Sub trên Youtube bạn ạh. Bạn có thường xem phim nc ngoài trên đó không, mình hay xem nhưng nhiều lúc không có thời (gian) gian phải down về để xem dần nhưng gặp phải vấn đề là không down được sub vậy nên mình vừa tìm được cách này và sẻ chia cho các bạn ^_^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement