Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0c_m4p132
#461533 Máy tính của mình không vào được một số trang web như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,vnexpress.net .Khi vào nó lại hiện ra bảng báo sau .Lúc trước vẫn vào được những trang web này.Mình đang dùng mang của viettel và có cài COMODO Firewall. Mình chẳng biết tại sao, .Mong tất cả người giúp mình với .Thank nhiều !!

Great Success !

Apache is working on your cPanel® and WHM™ Server


If you can see this page, then the people who manage this server have installed cPanel and WebHost Manager (WHM) which use the Apache Web server software and the Apache Interface to OpenSSL (mod_ssl) successfully. They now have to add content to this directory and replace this placeholder page, or else point the server at their real content.

ATTENTION!


If you are seeing this page instead of the site you expected, please contact the administrator of the site involved. (Try sending an email to <[email protected]>.) Although this site is running cPanel, WebHost Manager, and Apache software it almost certainly has no other connection to cPanel Inc. or the Apache Group. Please do not send mail about this site or its contents to cPanel Inc. or the Apache Group.

About cPanel:


cPanel is a leading provider of software for the webhosting industry. If you would like to learn more about cPanel please visit our website at Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Please be advised that cPanel Inc. is not a web hosting company, and as such has no control over content found elsewhere on this site.

About Apache HTTP Server:


The Apache HTTP Server is an open source web server which powers many of the worlds web sites. The Apache HTTP server is part of the Apache Group's many influential projects. Their efforts have helped shape much the world wide web, and they continue to be a dominating force in the web hosting industry.
By langle1minhtoi_ducanh
#461557 gnouhcmnn Máy tính của mình không vào được một số trang web như Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ,vnexpress.net .Khi vào nó lại hiện ra bảng báo sau .Lúc trước vẫn vào được những trang web này.Mình đang dùng mang của viettel và có cài COMODO Firewall. Mình chẳng biết tại sao, .Mong tất cả người giúp mình với .Thank nhiều !!

Great Success !

Apache is working on your cPanel® and WHM™ Server


If you can see this page, then the people who manage this server have installed cPanel and WebHost Manager (WHM) which use the Apache Web server software and the Apache Interface to OpenSSL (mod_ssl) successfully. They now have to add content to this directory and replace this placeholder page, or else point the server at their real content.

ATTENTION!


If you are seeing this page instead of the site you expected, please contact the administrator of the site involved. (Try sending an email to <[email protected]>.) Although this site is running cPanel, WebHost Manager, and Apache software it almost certainly has no other connection to cPanel Inc. or the Apache Group. Please do not send mail about this site or its contents to cPanel Inc. or the Apache Group.

About cPanel:


cPanel is a leading provider of software for the webhosting industry. If you would like to learn more about cPanel please visit our website at Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. Please be advised that cPanel Inc. is not a web hosting company, and as such has no control over content found elsewhere on this site.

About Apache HTTP Server:


The Apache HTTP Server is an open source web server which powers many of the worlds web sites. The Apache HTTP server is part of the Apache Group's many influential projects. Their efforts have helped shape much the world wide web, and they continue to be a dominating force in the web hosting industry. Vậy nguyên nhân là do thằng COMODO Firewall rồi, bạn remove nó thử xem.
By Wegland
#461643 tui cũng gặp trường hợp trên và chưa khắc phục được .Người ta không biết mới hỏi, hỏi thì gặp bác blackmoonbi thì hỏi cũng bằng thừa .
By mizz_tuily
#461656 gnouhcmnn Mình vừa remove COMODO Firewall nhưng vẫn không được .Mọi người nghiên cứu giúp hộ mình với Trường hợp của bạn rất tương tự với trường hợp này và vừa được giải đáp, chủ topic vừa khắc phục được sự cố theo chỉ dẫn của mình, bạn tham khảo thử nhé:


Chúc bạn vui.
By nghiadialanoitoinam
#461658 Nguyên nhân có thể là nhiễm conflicker nó vô hiệu hóa các host của phần lớn trang web cung cấp chương trình antivirus

Rất đơn giản bạn vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mở file hoste với notepad xóa hết các link như kapersky.com/ bdtools.net /bkav.com.vn /cmcinfosec.com /softpedia.com....

tiếp theo download các chưong trình diệt virus về fulll scan là xong

Mình giới thiệu bạn cái Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! download cái diệt cònlicker về chạy trực tiếp, bạn nên cập nhật bản vá có tên trong khi quét đẻ tăng cường bảo mật (an ninh) cho windows tránh con này
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement