Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0kwa0
#452160 ko những DCOM mà cả cáp mạng vnpt cũng không vô được, vừa gỡ hết tất cả các ứng dụng sd proxy rồi, vẫn không được, vẫn hiện kết nối bình thường nhưng ping vẫn cứ timeout...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement