Phần mềm hữu ích với Internet
By Drummond
#449940 Ai biết thì vào trả lời giúp hiện nay ngoài hàng net và nhà dân thường dùng cách chia mạng nào? ưu và nhược điểm?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nuockhung_nuocdien
By luckyone160
#450202 Jaguar Ok thế có ai biết nếu chia công bằng modem thì người này dùng có ảnh hưởng gì đến ng khác không? Thì nó cũng có khác gì cái switch đâu bạn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement