Phần mềm hữu ích với Internet
By bear_hbu
By funny_girl_vt
By tuenv2000
#448661 Đang dùng Dcom của viettel loại MF100 (3,6MBks) không biết chỉnh làm sao đây !

Trước có chỉnh nhưng tốc độ từ ~350kb/s xuống còn ~250kb/s !

Chủ topic Giúp với nhé !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement