Phần mềm hữu ích với Internet
By dinhcongky_vn
#447249 đầu tiên là sóng nếu chỗ các bạn sóng tốt thì k sao nhưng nếu k ổn cho lắm thì nên chế thêm 1 chiếc chảo cùng 1 đoạn dây nối usb

Tiếp theo

các bạn tải TCP Optimizer down tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cái này k cần cài sau đó mở lên chỉnh

Cấu hình TCP Optimizer:


Thẻ General Settings :

Custom settings : chọn

Modify All Network Adapters : chọn

network adapter selection : NIC của bạn

MTU 1500

TTL : 64

Checksum Offloading : enabled 0

Windows Scaling : chọn

TCP Receive Window : 128480 nếu là gói 3.6 M, 256960 nếu là gói 7.2 MB

MTU Discovery : Yes

Black Hole Detect : No

Selective Acks : Yes

Max Duplicate ACKs : 2

TCP 1323 Options:

Timestamps : bỏ chọn


Thẻ Advanced Settings :


--- Internet Explorer Optimization---

Max Connections per Server : 10

Max Connections per 1.0 Server : 10


--- Host Resolution Priority ---

LocalPriority : 5

Host Priority : 6

DNSPriority : 7

NetbtPriority : 8


--- LAN Tweaks ---

Lan Browsing speedup : optimized

LAN Request Buffer Size : 32768


--- Dynamic Port Allocation ---

MaxUserPor : 65535

TcpTimedWaitDelay : 30


--- Type/Quality of Service ---

QoS: NonBestEffortLimit : 0

ToS: DisableUserTOSSetting : 0

ToS: DefaultTOSValue : 0


--- DNS Error Caching ---

NegativeCacheTime : 0

NetFailureCacheTime : 0

NegativeSOACache Time : 0


--- Gaming Tweak - Disable Nagle's algorithm ---

TcpAckFrequency : Enabled 1

TCPNoDelay : Enabled 1

TcpDelackticks : default n/a


Cuối cùng nhấn "Apply Changes" và khởi động máy để có hiệu lực

em up thêm ảnh cho các bạn dễ làm


Còn đây là kết quả của em khi test tren speedtesthni.viettel.vn

[Trước ]


KẾT QỦA - TEST RESULT

Download

Dung lượng / Data size 1,024 KBytes

Thời gian / Duration 3.9 second

Tốc độ / Speed 2.04 Mbits/s

Upload

Dung lượng / Data size 1,152 KBytes

Thời gian / Duration 8.7 second

Tốc độ / Speed 1.04 Mbits/s[Sau]


KẾT QỦA - TEST RESULT

Download

Dung lượng / Data size 1,024 KBytes

Thời gian / Duration 1.8 second

Tốc độ / Speed 4.57 Mbits/s

Upload

Dung lượng / Data size 1,152 KBytes

Thời gian / Duration 9.6 second

Tốc độ / Speed 955.85 Kbits/s


>>Cái nì em nhờ admin của tangtocnet.com đấy!!!

đảm bảo nhanh hơn nhiều đấy

Đây là kết quả mới nhất test trên speedtest.net>>Lưu ý là các bạn phải gỡ hết các phần mềm tăng tốc mạng khác ra nhé (Vd: Cfosspeed....)
By banh_mat_chay2005
By grchai1
#447300 Em mới test trên speedtest.net nè em dùng d-com 3gviettel 7.2mb . bác nào dùng úb 3g lên speedtest.net test thử rùi so sánh xem.

---------- Bài thêm lúc 15:57 ---------- Bài trước là lúc 14:18 ----------

Tốc độ download =IDM của em sau khi chỉnh nè


---------- Bài thêm lúc 16:06 ---------- Bài trước là lúc 15:57 ----------

Trước em down chỉ khoảng 600>700kb/s giờ toàn 1.6>1.8 mb/s

Thích ghê. các bạn test xong cho em biết ý kiến nhé!
By nganha_7x
#447454 Nè các bạn

em vừa mới test trên speedtest.net nè


---------- Bài thêm lúc 23:45 ---------- Bài trước là lúc 23:40 ----------

các bạn thử lại đi em đảm bảo sẽ nhanh chóng mặt đấy!!!
By judas_iskariot
#447455 mình nghĩ mấy phần mềm này không hiệu quả. Dùng dây cab rồi chọn 1 vị trí sóng phát triển nhất là ok.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement