Phần mềm hữu ích với Internet
By phuongadidas
By hoangtudoicho_932002
By galaxy_angel
#447304 Nếu bạn vừa từng tìm hiểu qua cách hoạt động của torrent thì chắc bạn cũng hiểu, muốn max speed thì phải có nhiều máy seed. Ngược lại thì bạn cũng biết thế nào rồi chứ gì Đúng vậy, lower speed !
Kết nối đề xuất: