Phần mềm hữu ích với Internet
By anglelynguyen
#445395 tình hình em đang cần cái tài liệu này để làm bài ngày mai nộp nhưng kiếm hoài trên google nhưng không thấy, chỉ có trên trang kilobooks có nhưng mà đang cuối tháng sinh viên nên chẳng còn tiền mà nạp mua tài liệu bác nào có lòng giúp em thì em Thank nhiều lắm

Tài liệu: các bạn xem ở đây
Code: http://www.kilobooks.com/threads/41076-Nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-v%C3%A0-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-ipcop-firewall-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-voice-ip bác nào giúp em thì send qua mail dùm em nhé
[email protected]


P/s: em đang cần gấp mai em phải nộp bài rồi hơi làm khó các bạn 1 tí nhưng bác nào giúp em em Thank nhiều lắm
By Ruddy
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement