Phần mềm hữu ích với Internet
By hoasom
#443221 Di chuyển

Phím tắt Công dụng


Alt + < hoặc Backspace quay về trang trước


Alt + > hoặc Shift + Backspace tiến tới trang trước khi quay về


Alt + Home trở về trang chủ mặc định


Ctrl + O mở một trang


F5 hoặc Ctrl + R tải lại một trang


Ctrl + F5 hoặc Ctrl + Shift + R tải lại một trang và ghi đè lên vùng đệm


Esc dừng tải một trang

Làm việc với trang web hiện hành

Phím tắt Công dụng


Home di chuyển về phía đầu trang


End di chuyển về phía cuối trang


F6 di chuyển đến khung tiếp theo


Shift + F6 di chuyển đến khung phía trước


Ctrl + U xem mã nguồn của trang


Ctrl + P in trang hiện hành


Ctrl + S lưu trang hiện hành


Ctrl + - giảm cỡ chữ


Ctrl + + tăng cỡ chữ


Ctrl + 0 phục hồi cỡ chữ mặc định

Sửa chữa

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG


Ctrl + C sao chép


Ctrl + X cắt


Delete xóa


Ctrl + V dán


Ctrl + Z hoàn lại tác vụ vừa thực hiện


Ctrl + Y phục hồi lại tác vụ vừa hoàn tác


Ctrl + A chọn tất cả

Tìm kiếm

PHÍM CHỨC NĂNG


Ctrl + F Tìm kiếm


F3, Ctrl + G Tìm lại nội dung cũ


' tìm một liên kết mà bạn gõ vào


/ tìm một nội dung mà bạn gõ vào


Shift + F3 tìm những nội dung phía trước


Ctrl + K, Ctrl + E tìm trang web, khi đó Firefox sẽ liên kết đến máy tìm kiếm Google

Cửa sổ và thẻ (tab)

Phím Chức năng


Ctrl + W, Ctrl + F4 Đóng một thẻ của Firefox


Ctrl + Shift + W, Alt + F4 Đóng cửa sổ Firefox


Ctrl + Mũi tên trái, Ctrl + Mũi tên lên Chuyển thẻ sang bên trái (Khi thẻ đang được chọn)


Ctrl + Mũi tên phải, Ctrl + Mũi tên xuống Chuyển thẻ sang bên phải (khi thẻ đang được chọn)


Ctrl + Home Chuyển thẻ về vị trí đầu tiên (khi thẻ đang được chọn)


Ctrl + End Chuyển thẻ về vị trí cuối cùng (khi thẻ đang được chọn)


Ctrl + T Tạo một thẻ mới


Ctrl + N Tạo một cửa sổ Firefox mới


Ctrl + Tab, Ctrl + Page Down Chuyển sang duyệt thẻ tiếp theo.


Alt + Enter Mở địa chỉ đang chọn sang một thẻ mới


Ctrl + Shift + Tab, Ctrl + Page Up Chuyển sang duyệt thẻ phía trước.


Ctrl + (1 đến 9) Chuyển sang duyệt thẻ theo số thứ tự.

Làm chuyện với các công cụ

Phím Chức năng


Ctrl + Shift + D Đánh dấu tất cả các thẻ


Ctrl + D Đánh dấu trang hiện hành


Ctrl + B, Ctrl + I Hiển thị cửa sổ quản lý các đánh dấu


Ctrl + J Hiển thị cửa sổ trình quản lý download


Ctrl + H Hiển thị cửa sổ quản lý nhật ký lịch sử truy cập


Ctrl + Shift + Delete Xóa những thông tin riêng tư được lưu trong lúc truy cập như địa chỉ email, mật (an ninh) khẩu ...

Các chức năng khác

Phím Chức năng


Ctrl + Enter thêm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! vào địa chỉ bạn vừa gõ


Shift + Enter thêm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! vào địa chỉ bạn vừa gõ


Ctrl + Shift + Enter thêm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!. org vào địa chỉ bạn vừa gõ


Shift + Del Xóa những thông tin vừa gõ trong các ô chữ được lưu lại phục vụ cho chức năng AutoComplete.


F11 bật tắt chế độ xem trang web toàn màn hình


Ctrl + M mở cửa sổ soạn email mới - khi đó Firefox sẽ liên kế đến trình gửi mail mặc định Outlook Express.


Alt + D, Ctrl + L, F6 chuyển con trỏ và chọn vùng thanh địa chỉ trang web.

By never_give_up_13
By Bryon
#443286 langtu1990 Bạn còn thiếu, phím tắt để mở lại 1 tab vừa lỡ tay tắt đi nữa Phím gì vậy bạn
By o0_miss_le_0o
#443329 cho mình hỏi có phím tắt nào mà mở nội dung được chọn trên tab mới ko

vì có 1 số link không bấm trực tiếp được mà phải copy pase sang tab khác khá phiền phức
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement