Phần mềm hữu ích với Internet
By h_kute
#440233 Giúp me

Hien tại mình đang tải Darksiders for pc (up by softvnn) DVD1 theo đương link sau:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhưng đến part 31 thi nó báo là Not Found

Theo một số chỉ dẫn mình vừa thử tải lại bằng Orbit va flashget nhưng đều không được...

Ai có thể giúp mình giải quyết được không....
By kiddung1985
#440338 Vẫn bình thường mà bạn

Xem có link mirror không kéo tạm đi, còn không thử xóa hết cookies, reset modem rồi tải lại coi
By vanganhmm_52
#440339 Thanks...

Hi, mình tải được rồi...

Lúc trước mình xài trình duyệt GC, khi nãy chuyển sang IE giờ tải được rồi....Hihi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement