Phần mềm hữu ích với Internet
By daigiabacky_0808
#436217 FAST-DEBRID PREMIUM

Download from over 60 hosts

như Uploaded.to, Hotfile, Rapidshare, Wupload, Letitbit...





Account Fast-debrid rất dễ bị đổi pass nên mình chỉ share COOKIE thôi nhé.

(chỉ cần biết pass cũ là đổi được ngay, đổi luôn cả email nữa)

Đừng LOG-OUT vì sẽ làm cho cookie hiện tại không dùng được.

COOKIE:


opfd9jsiurl500deqk7v1lg281



Combo Code cho nhiều hosts: (Ấn chuột phải vào thanh "Bookmarks bar" và chọn "Add a New Page/Bookmark" và thêm vào ô "location")


Code: javascript:hf=location.hostname;if(hf=="depositfiles.com"||hf=="www.depositfiles.com"){coo="autologin";dom=".depositfiles.com";}else if(hf=="easy-share.com"||hf=="www.easy-share.com"){coo="PREMIUM";dom=".easy-share.com";}else if(hf=="filefactory.com"||hf=="www.filefactory.com"){coo="ff_membership";dom=".filefactory.com";}else if(hf=="alldebrid.fr"||hf=="www.alldebrid.fr"){coo="uid";dom=".alldebrid.fr";}else if(hf=="alldebrid.com"||hf=="www.alldebrid.com"){coo="uid";dom=".alldebrid.com";}else if(hf=="alldebrid.org"||hf=="www.alldebrid.org"){coo="uid";dom=".alldebrid.org";}else if(hf=="alldebrid.it"||hf=="www.alldebrid.it"){coo="uid";dom=".alldebrid.it";}else if(hf=="alldebrid.de"||hf=="www.alldebrid.de"){coo="uid";dom=".alldebrid.de";}else if(hf=="alldebrid.ru"||hf=="www.alldebrid.ru"){coo="uid";dom=".alldebrid.ru";}else if(hf=="alldebrid.pl"||hf=="www.alldebrid.pl"){coo="uid";dom=".alldebrid.pl";}else if(hf=="fileserve.com"||hf=="www.fileserve.com"){coo="PHPSESSID";dom=".fileserve.com";}else if(hf=="filesonic.com"||hf=="www.filesonic.com"){coo="PHPSESSID";dom=".filesonic.com";}else if(hf=="filesonic.com"||hf=="www.filesonic.vn"){coo="PHPSESSID";dom=".filesonic.vn";}else if(hf=="filesonic.fr"||hf=="www.filesonic.fr"){coo="PHPSESSID";dom=".filesonic.fr";}else if(hf=="hotfile.com"||hf=="www.hotfile.com"){coo="auth";dom=".hotfile.com";}else if(hf=="uploading.com"||hf=="www.uploading.com"){coo="remembered_user";dom=".uploading.com";}else if(hf=="megaupload.com"||hf=="www.megaupload.com"){coo="user";dom=".megaupload.com";}else if(hf=="megavideo.com"||hf=="www.megavideo.com"){coo="user";dom=".megavideo.com";}else if(hf=="rapidshare.com"||hf=="www.rapidshare.com"){coo="enc";dom=".rapidshare.com";}else if(hf=="netload.in"||hf=="www.netload.in"){coo="cookie_user";dom=".netload.in";}else if(hf=="4shared.com"||hf=="www.4shared.com"){coo="PHPSESSID";dom=".4shared.com";}else if(hf=="oron.com"||hf=="www.oron.com"){coo="xfss";dom=".oron.com";}else if(hf=="wupload.com"||hf=="www.wupload.com"){coo="PHPSESSID";dom=".wupload.com";}else if(hf=="real-debrid.fr"||hf=="www.real-debrid.fr"){coo="auth";dom=".real-debrid.fr";}else if(hf=="real-debrid.com"||hf=="www.real-debrid.com"){coo="auth";dom=".real-debrid.com";}else if(hf=="uploadstation.com"||hf=="www.uploadstation.com"){coo="PHPSESSID";dom=".uploadstation.com";}else if(hf=="turbobit.net"||hf=="www.turbobit.net"){coo="kohanasession";dom=".turbobit.net";}else if(hf=="debridmax.com"||hf=="www.debridmax.com"){coo="PHPSESSID";dom=".www.debridmax.com";}else if(hf=="fast-debrid.com"||hf=="www.fast-debrid.com"){coo="PHPSESSID";dom=".www.fast-debrid.com";}else if(hf=="mega-debrid.eu"||hf=="www.mega-debrid.eu"){coo="PHPSESSID";dom=".www.mega-debrid.eu";}else if(hf=="uploaded.to"||hf=="www.uploaded.to"){coo="login";dom=".uploaded.to";}else{alert("Site is non-supported for using Premium Cookie !\n http://www.premiumdaily.info !")+fonction.close;}c=prompt("Enter Premium Cookie of "+hf+"\nhttp://www.premiumdaily.info !","");if(hf=="uploadstation.com"||hf=="www.uploadstation.com"){coo="PHPSESSID";ho=".uploadstation.com";}else if(hf=="turbobit.net"||hf=="www.turbobit.net"){coo="kohanasession";ho=".turbobit.net";}else if(hf=="debridmax.com"||hf=="www.debridmax.com"){coo="PHPSESSID";ho=".www.debridmax.com";}else if(hf=="fast-debrid.com"||hf=="www.fast-debrid.com"){coo="PHPSESSID";ho=".www.fast-debrid.com";}else if(hf=="mega-debrid.eu"||hf=="www.mega-debrid.eu"){coo="PHPSESSID";ho=".www.mega-debrid.eu";}if(c!==""||c!==null+fonction.close)if(c.length < 70 && hf=="uploaded.to"){coo="PHPSESSID";ho=".uploaded.to";}if(c!==""||c!==null+fonction.close){r=d=new Date();nd=new Date(d.getFullYear()+2,2 ,11);void(document.cookie=coo+"="+c+";domain="+dom+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);}if(c!==""||c!==null+fonction.close){r=d=new Date();nd=new Date(d.getFullYear()+2,2 ,11);void(document.cookie=coo+"="+c+";host="+ho+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);}

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement