Phần mềm hữu ích với Internet
By huroleodaydien_2918
By hoangtram_dethuong
#436240 IDM không bị lỗi, vấn đề là ở FS và 4S. tại cu dùng free nên nó phải giảm tốc độ tải, chứ đưa ra để bắt = IDM thì nó hết đường sống à

như ở Rapidshare ấy, ai bắt link RS được không
By Tau
#436428 Yukikaze IDM không bị lỗi, vấn đề là ở FS và 4S. tại cu dùng free nên nó phải giảm tốc độ tải, chứ đưa ra để bắt = IDM thì nó hết đường sống à

như ở Rapidshare ấy, ai bắt link RS được không free hay vip chả hơn nhau mấy

được cái resume thôi


ku bún thử thế này xem: Options->General->Keys,,,(của a là alt) Ấn và giữ phím đặc biệt rùi click vào link down..
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement