Phần mềm hữu ích với Internet
By toidamatemmotlan_1194
#434750 mình mới tạo một cái database trên đó, nhưng không biết username và pass của nó, có ai biết u và p mặc định của nó chỉ mình nha

---------- Bài thêm lúc 16:29 ---------- Bài trước là lúc 15:34 ----------

ai bít chỉ zùm cái
By nguyen_fastion
#434816 bạn tạo ở đâu, trên host hay trên localhost

nếu trên host thì vào cpane của host để xem user và đổi mật (an ninh) khẩu.

Nếu trên localhost bạn xuất data ra, rồi tạo 1 cái data mới và pass mới để nhập data bạn không nhớ pass vào

localhost xampp có user mặc định là root, pass để trống
By tr4jt4j_tjm_g4js4c_9x
#434817 Username: tên bạn dùng để login.

Password: password bạn đăng ký.

Lưu ý: server của nó không phải là localhost

mà nó có tên là sqlxxx.byethost.com hay gì đó, bạn để ý phía bên panel trái nó có ghi rõ.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement