Phần mềm hữu ích với Internet
By pjm_boys
#434747 Làm sao lấy được cookies mediafire khi có acc premium rồi ạ? (để share cho bạn)

Em gõ javascript:document.write(document.cookie) rồi mà chẳng biết cái nào là cookies luôn

Giúp được em thank 5 bài luôn

À mà các acc 4share fshare thì lấy cookies kiểu gì ạ?
By babyfatpig
By onlylove260287
#434864 Đăng nhập vào MF bằng IE,rồi chọn File->Import and Export ->Export to a file->cookies -> chọn đường dẫn để lưu file cookies

Lần sau muốn đăng nhập vào MF bằng cookies thì mở IE lên chọn File->Import and Export ->Import to a file->cookies -> chọn đường đến file cookies
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement