Phần mềm hữu ích với Internet
By cody_tricini
#434745

**Host Hỗ Trợ Leech**
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

**Lưu ý**
- Tuyệt đối Không Logout, Vì khi logout cookie sẽ bị đổi Cookie

- Mình sẽ cập nhật cookie khi bị die nhanh nhất có thể.

- Bạn nào chưa biết cách Add cookie thì xin vào nhá

- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào gặp trường hợp "Site not supported please try again" Thì vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Trước rùi mới add cookie nhá

- Theo anh Bình thì thằng fast này nó hơi điên, nếu bác nào add vào idm không dc thì hãy Cái Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Khi Leech Xong sẽ có bảng lữa chọn Down bằng cái gì, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Mình thường đi học từ 12h->18h mỗi ngày, nên trong thời (gian) gian này mình không update cookie dc, các bạn thông cảm


Javarip Cho Fastdebrid
Code: javascript:hf=location.hostname;if(hf=="depositfiles.com"||hf=="www.depositfiles.com"){coo="autologin";dom=".depositfiles.com";}else%20if(hf=="easy-share.com"||hf=="www.easy-share.com"){coo="http://premiumrapidofacil.blogspot.com/";dom=".easy-share.com";}else%20if(hf=="filefactory.com"||hf=="www.filefactory.com"){coo="ff_membership";dom=".filefactory.com";}else%20if(hf=="alldebrid.com"||hf=="www.alldebrid.com"){coo="uid";dom=".alldebrid.com";}else%20if(hf=="alldebrid.org"||hf=="www.alldebrid.org"){coo="uid";dom=".alldebrid.org";}else%20if(hf=="fileserve.com"||hf=="www.fileserve.com"){coo="PHPSESSID";dom=".fileserve.com";}else%20if(hf=="filesonic.in"||hf=="www.filesonic.in"){coo="PHPSESSID";dom=".filesonic.in";}else%20if(hf=="filesonic.com"||hf=="www.filesonic.com"){coo="PHPSESSID";dom=".filesonic.com";}else%20if(hf=="hotfile.com"||hf=="www.hotfile.com"){coo="auth";dom=".hotfile.com";}else%20if(hf=="uploading.com"||hf=="www.uploading.com"){coo="remembered_user";dom=".uploading.com";}else%20if(hf=="megaupload.com"||hf=="www.megaupload.com"){coo="user";dom=".megaupload.com";}else%20if(hf=="megavideo.com"||hf=="www.megavideo.com"){coo="user";dom=".megavideo.com";}else%20if(hf=="rapidshare.com"||hf=="www.rapidshare.com"){coo="enc";dom=".rapidshare.com";}else%20if(hf=="netload.in"||hf=="www.netload.in"){coo="cookie_user";dom=".netload.in";}else%20if(hf=="4shared.com"||hf=="www.4shared.com"){coo="PHPSESSID";dom=".4shared.com";}else%20if(hf=="oron.com"||hf=="www.oron.com"){coo="xfss";dom=".oron.com";}else%20if(hf=="wupload.com"||hf=="www.wupload.com"){coo="PHPSESSID";dom=".wupload.com";}else%20if(hf=="real-debrid.fr"||hf=="www.real-debrid.fr"){coo="auth";dom=".real-debrid.fr";}else%20if(hf=="real-debrid.com"||hf=="www.real-debrid.com"){coo="auth";dom=".real-debrid.com";}else%20if(hf=="uploadstation.com"||hf=="www.uploadstation.com"){coo="PHPSESSID";dom=".uploadstation.com";}else%20if(hf=="turbobit.net"||hf=="www.turbobit.net"){coo="kohanasession";dom=".turbobit.net";}else%20if(hf=="debridmax.com"||hf=="www.debridmax.com"){coo="PHPSESSID";dom=".www.debridmax.com";}else%20if(hf=="fast-debrid.com"||hf=="www.fast-debrid.com"){coo="PHPSESSID";dom=".www.fast-debrid.com";}else%20if(hf=="mega-debrid.eu"||hf=="www.mega-debrid.eu"){coo="PHPSESSID";dom=".www.mega-debrid.eu";}else%20if(hf=="uploaded.to"||hf=="www.uploaded.to"){coo="login";dom=".uploaded.to";}else{alert("Site%20not%20supported%20please%20try%20again!")+fonction.close;}c=prompt("Enter%20a%20cookie%20on%20"+hf+"%20Also%20visit%20http://rakcia.blogspot%20for%20more%20premium","");if(hf=="uploadstation.com"||hf=="www.uploadstation.com"){coo="PHPSESSID";ho=".uploadstation.com";}else%20if(hf=="turbobit.net"||hf=="www.turbobit.net"){coo="kohanasession";ho=".turbobit.net";}else%20if(hf=="debridmax.com"||hf=="www.debridmax.com"){coo="PHPSESSID";ho=".www.debridmax.com";}else%20if(hf=="fast-debrid.com"||hf=="www.fast-debrid.com"){coo="PHPSESSID";ho=".www.fast-debrid.com";}else%20if(hf=="mega-debrid.eu"||hf=="www.mega-debrid.eu"){coo="PHPSESSID";ho=".www.mega-debrid.eu";}if(c!==""||c!==null+fonction.close)if(c.length%20<%2070%20&&%20hf=="uploaded.to"){coo="PHPSESSID";ho=".uploaded.to";}if(c!==""||c!==null+fonction.close){r=d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+2,2%20,11);void(document.cookie=coo+"="+c+";domain="+dom+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);}if(c!==""||c!==null+fonction.close){r=d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+2,2%20,11);void(document.cookie=coo+"="+c+";host="+ho+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);} **Hình Ảnh Acc**
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By teen9x_crazylove
By tranbinh_ha
#434785 Úpdate 14/2/2012


5nsaichcn3dr47djvkopghi0b7---------- Bài thêm lúc 20:04 ---------- Bài trước là lúc 20:03 ----------

takizu4 Còn hàng Real không Phúc :S Thằng Real khó scan lắm chịu thôi
Kết nối đề xuất: