Phần mềm hữu ích với Internet
By high_manner2003
By caube_cute
#435229 D.CUONG VNPT có 3 dải ip thì phải, 3 số đầu lần lượt là 113;123;222. đúng rồi , mình thấy dải IP 123 có speed tốt nhất

---------- Bài thêm lúc 20:01 ---------- Bài trước là lúc 20:00 ----------

zjnh9k cái này ra quán net FPT làm thì hết biết quán net ít khi người ta để user mặc định lắm bác ơi
By Darcell
#435293 Ko có tác dụng mấy đâu, vì một thời (gian) gian VNPT lại thay đổi bóp và mở một số dải IP.

Như kiểu tuần hoàn ấy, cứ để im, khi nào hết thì nó hết thôi.
By vi_sao_mang_ten_em_1602
#435425 .killer mình làm như bạn nhưng không được không được ở bước nào vậy bạn , nếu làm đủ các bước mà không được thì bạn thử lại 1 hay 2 lần xem

---------- Bài thêm lúc 20:41 ---------- Bài trước là lúc 20:39 ----------

j4cks0n_1st không có tác dụng mấy đâu, vì một thời (gian) gian VNPT lại thay đổi bóp và mở một số dải IP.

Như kiểu tuần hoàn ấy, cứ để im, khi nào hết thì nó hết thôi. cách này chỉ là tạm thời (gian) thôi , có thể vày ngày nữa VNPT sẽ hết bóp hay không sử dụng được cách này nữa thì ta tìm cách khác
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement