Phần mềm hữu ích với Internet
By virus_tinhyeu_127
#433974 capitancsg65 Thank bạn vừa sẻ chia account VIP cho anh em nhưng không thể nào tải được file vì:

"tài khoản của bạn đang tải file trên máy khác hay đang sử dụng IPs khác.Bạn không thể tải file"

mặc dù vừa íntall cái java fix lỗi của anh bạn chém gió. các bạn còn cách nào khác không giúp bạn bè với. Cảm ơn! Bạn cứ click vào download nhanh là được mà @@
By pedaudangiu6895
By tnphung_cnttkhktn
#434064 capitancsg65 Thank bạn vừa sẻ chia account VIP cho anh em nhưng không thể nào tải được file vì:

"tài khoản của bạn đang tải file trên máy khác hay đang sử dụng IPs khác.Bạn không thể tải file"

mặc dù vừa íntall cái java fix lỗi của anh bạn chém gió. các bạn còn cách nào khác không giúp bạn bè với. Cảm ơn! Cách này chỉ có tác dụng với những máy vừa cài từ trước, còn nếu cài bây giờ thì hết tác dụng rồi. Đã test trên 2 máy, 1 máy từ trước giờ vẫn xài được, còn máy mới cài không có tác dụng.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement