Phần mềm hữu ích với Internet
By haisquallion_dj
#432915 1. Hiện nay, làm thế nào để kick hoạt giao diện Timeline trên FB, hỏibạn thì nó bảo phải qua nhà thằng khác đẻ kick hoạt gi2 ý.

"Gu gờ thần chưởng" thì được biết vô trang ... Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! tìm nút "get timeline" nhưng mình chả thấy cái nút ý đâu dù vừa đăng nhập.2. Còn vấn đề nữa là khi click vào tên thì dẫn trang cá nhân, nhưng nick of mình kick vào tên dẫn đến chỗ thông tin chứ không phải là tường nhà. Vậy muốn khi Click vào tên, là chuyển đến "Tường" thì chỉnh sửa hay cài đặt ở chỗ nào. mình tim không ra.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement