Phần mềm hữu ích với Internet
By chi_heoboo
#432140 Làm thế nào để hết bị chặn đây

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tinh_thu
#432144 Có 1 đống toppic chỉ dẫn cũng ở trong box này, bạn còn hỏi gì nữa, vào đó mà tìm!
By luuphucloc_9999zk
#432164 Công Việc Rất Dễ Chỉ Cần Làm Theo Đúng Theo Từng Bước Đảm Bảo Sẽ Được

Bước 1. Đầu tiên Đổi DNS : các bạn vào notepad copy đoạn mã dưới này vào nhé

Code:

netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" source=static addr=8.8.8.8

netsh interface ip add dns name = "Local Area Connection" addr =8.8.4.4

ipconfig

Xong rùi lưu lại là DNS.bat --->> Chạy File DNS.bat Vừa tạo

Bước 2 Quan trong nhất nè

Vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Tìm đến file host và copy đoạn mã này vào

Code:

153.16.15.71 error.facebook.com


125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


69.63.181.12 apps.facebook.com

69.63.187.16 facebook.com

69.63.181.22 login.facebook.com

69.63.186.12 apps.facebook.com

69.63.187.16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com


96.17.180.162 channel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

Sau Đó Save lại.

Như vậy bạn đa có thể vào FACEBOOK bình thường.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement