Phần mềm hữu ích với Internet
By nhock_quang
#432331 vicharvard Tại sao lại không? Ở đâu chả có sự phân hóa? Ngay ở Việt Nam người sử dụng FTTH phải khác biệt so với ADSL chứ? Bạn đừng nghĩ ở những nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ,... thì người nào cũng được sử dụng Internet tốc độ cao vài chục Mbps cho đến vài Gbps cả đâu? không được dùng font chữ màu đỏ nhé bạn, ăn thẻ bây giờ, edit lại đi.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online