Phần mềm hữu ích với Internet
By Athemar
#431265 Kiểm tra lại phần proxy. (Option - > Advanced ->Network -> Setting -> chọn No proxy)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By khicodonemnhoai_vip87
By Ghost_luv
#431373 Khuyên bạn nên sử dụng chrome cho tiện
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement