Phần mềm hữu ích với Internet
By khocmotminh.langle
#431106 may hom nay cai mang cui bap nha em tu dung down mf nhanh chong mat cac.anh nao tai gioi giai thich gium em voi


may hom nay la no con giam xuong.cac hom truoc download con 900kb/s

nhung khi em down nhieu file cung 1 luc thi no moi nhu the.con down tung file 1 thi cung chi bèo bèo tầm 120kb

anh nào cao minh chỉ giáo cho em với
By ninzasoi
#431167 Bạn thử vào IDM: Downloads - Speed Limiter - chọn Turn off để tắt giới hạn speed
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement