Phần mềm hữu ích với Internet
By haivan13_6
#430639 Fshare 2 bị thằng nào nó logout rồi còn Fshare 1 lúc nào cũng Tài khoản này đang được sử dụng trên máy khác (hay IP khác), bạn không được phép download lúc này.vào giải quyết nhé
By maiphuong250
#430640 Cho mình hỏi xí ? Mình đăng ký thành công và vừa có mã kích hoạt

Nhưng có "Lưu ý rằng mã này dùng trong 15-30 ngày"


Vậy sau thời (gian) hạn này thì mình phải làm sao ? Đăng ký lại để có mã kích hoạt mới hở ?
By dung_hanh
#430644 hoangvu2309 Cho mình hỏi xí ? Mình đăng ký thành công và vừa có mã kích hoạt

Nhưng có "Lưu ý rằng mã này dùng trong 15-30 ngày"


Vậy sau thời (gian) hạn này thì mình phải làm sao ? Đăng ký lại để có mã kích hoạt mới hở ? Đúng như thế hết hạn thì đăng kí lại để lấy key mới
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement