Phần mềm hữu ích với Internet
By conglacc
By Arny
By paradiseofdream_rin13
#429699 Mình thì mỗi năm dùng 1 mạng, tính cho đến thời (gian) điểm hiện tại . Năm đầu tiên nối mạng thì dùng Viettel, năm thứ 2 thì FPT, năm thứ 3 dùng VNPT, năm thứ 4 thì dùng D-Com Viettel. Rồi đến bây giờ quay lại dùng FPT, nhưng kết VNPT nhất. Ngày xưa dùng VNPT ít khi bị trục trặc, hay có trục trặc thì cũng khắc phục rất nhanh . Viettel lâu rồi không dùng, không biết giờ thế nào . 1 Vote cho VNPT !
By kiss_of_devil90
#429781 Thích VNPT, đánh giá thấp chất lượng FPT. Nhưng tủi nhất là chưa dứt hợp đồng với FPT dc.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement