Phần mềm hữu ích với Internet
By traitim_ngheonan
#429489 Kinh thế sao , 4M cơ ah ??? Einstein08 chung cái gì mà chung, MÌNH XÀI VNPT NÈ, CÓ BỊ GÌ ĐÂU? DOWNLOAD MF TOÀN TRÊN 4MB/S , CÁI NÀY TÙY THEO KHU VỰC !
By nh0kjp0_djxjp0
#429529 vài bữa nay nghe nói đứt cáp ở đâu đó nên mới vậy thui, nhưng hum nay thì ngon rùi nè
By Andrew
#429547 Einstein08 chung cái gì mà chung, MÌNH XÀI VNPT NÈ, CÓ BỊ GÌ ĐÂU? DOWNLOAD MF TOÀN TRÊN 4MB/S , CÁI NÀY TÙY THEO KHU VỰC ! Cáp quang vs line nó khác nhau mà
By yumibe90_noitophu
#429746 huyetcongt mạng ở thành phố lớn mà thế ah`,ở m` cũng bị thế này,chán cái vnpt này quá , sao lại thế nhẩy, sáng mới vào nhà nhỏ bạn chơi tý, nó dùng gói 250k j đó, down MF thử dc gần 600KB/s mừ (ở nông thôn)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement