Phần mềm hữu ích với Internet
By ya_hoo
#428452 hoangclub12312 ság nay em thử vào facebook nhưng nó báo là
"Your account is temporarily locked.


Someone recently tried to log into your account from an unrecognized device or location. Please verify if it was you who tried to log in."Nó bảo nhập kái j đó màk chả thếy kái hìh đâu` kả


Prồ nào bk giúp em vs ... Thank nhjều mình cũng bị như bạn vậy, có ai có cách nào không . bi h tìm tên mình trong face của bạn bè mình cũng không thấy luôn. như kiểu chưa bao giờ tồn tại face mình vậy tất cả tất cả thứ biến mất hết
Hình đại diện của thành viên
By suka0ne
#608032 ?????????????????????????????????????????????????????????????
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#608035 Lỗi đó có thể do bạn vào bằng nhiều trình duyệt, nhiều thiết bị (máy tính, mobile)
Đó là 1 cách thức bảo mật thôi.

Thì cứ khai báo theo yêu cầu đến hết thì thôi.
Hãy sử dụng cái máy tính nào mà bạn hay vào để vào.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement